….. Organizacje Partnerskie Lokalne ….. w Podprogramie 2017 / POPŻ

Autor: Henryk Kłopski | | pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc trafia do rąk potrzebujących wsparcia żywnością za pośrednictwem naszych Organizacji Partnerskich. Ich liczba wzrasta w trakcie trwania danych podprogramów. Aktualnie, na początku realizacji Podprogramu 2017 współpracujemy już z 27 Organizacjami.

16-10-2017 Światowy Dzień Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

          Dziś jest Światowy Dzień Żywności. Szczególnie dziś warto zwrócić uwagę na problem marnowania żywności. Skala jest ogromna… Okazuje się bowiem, że w Polsce marnuje się aż 9 mln ton żywności, a przeciętny Polak wyrzuca rocznie do kosza ok. 52 kg jedzenia! Jeśli przeliczyć to na pieniądze, to miesięcznie każdy z nas wyrzuca ok. 50 zł!!!

Podsumowanie zbiórki żywności “Podziel się Dobrym Posiłkiem”

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Dzięki ofiarności Klientów 102 sklepów, z terenu 22 miejscowości województwa lubuskiego i z Myśliborza, należących do 11 sieci handlowych, w dniach 29 i 30 września br., w ramach szlachetnej akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem” zebraliśmy 6 671,78 kg żywności,  głównie podstawowych artykułów spożywczych.

Zebrana żywność zostanie przekazane przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio do lubuskich organizacji oraz instytucji społecznych, które na co dzień zajmują się dożywianiem i opieką nad najuboższymi dziećmi.

Dziękujemy szczodrym darczyńcom, ofiarnym wolontariuszom, organizacjom partnerskim współuczestniczącym w zbiórce, kierownictwom szkół za umożliwienie uczniom wolontariackiej pomocy, kierownictwom i pracownikom sieci handlowych za wsparcie.

29-30 września 2017r. Zbiórka Żywności —— Podziel się Dobrym Posiłkiem ——

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Podziel się Dobrym Posiłkiem to ogólnopolski  program zainicjowany w Polsce w 2003 roku przez firmę Danone.

Cele programu:

  • Przyczynienie się do wydania jak największej liczby posiłków najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, by mogły zdrowo się rozwijać i żyć pełniej
  • Uświadamianie i mobilizowanie do działania społeczeństwa, a w szczególności społeczności lokalnych