Archive for Wrzesień, 2018

PO PŻ – PODPROGRAM 2018

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień  2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Zapytanie ofertowe na roboty remontowo – budowlane

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Gorzów Wlkp., 07.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE

W MAGAZYNIE BANKU ŻYWNOŚCI w GORZOWIE WLKP.

Bank Żywności  w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. poszukuje wykonawcy robót remontowo-budowlanych w magazynie Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. mieszczącym się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, pawilon 14.

Firmy zainteresowane niniejszym zapytaniem prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo-budowlanych, w terminie i na warunkach określonych w dalszej części zapytania.