Archive for 7 września 2018

Zapytanie ofertowe na roboty remontowo – budowlane

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Gorzów Wlkp., 07.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE

W MAGAZYNIE BANKU ŻYWNOŚCI w GORZOWIE WLKP.

Bank Żywności  w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. poszukuje wykonawcy robót remontowo-budowlanych w magazynie Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. mieszczącym się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, pawilon 14.

Firmy zainteresowane niniejszym zapytaniem prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo-budowlanych, w terminie i na warunkach określonych w dalszej części zapytania.