Archive for Październik, 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ Podprogram 2019

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp realizował od stycznia do września 2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.