Pomoc żywnościowa ubogim Gorzowianom

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim  realizuje zadanie publiczne mające na celu wspomaganie żywnościową ubogich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.

Zadanie publiczne pn. „POMOC ŻYWNOŚCIOWA UBOGIM MIESZKAŃCOM GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO” jest wspierane finansowo przez Miasto Gorzów Wielkopolski.

Rodziny i osoby indywidualne, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze – będące w trudnej sytuacji bytowej – otrzymają od nas pomoc żywnościową.

Działalność Banku Żywności, polega m.in. na pozyskiwaniu żywności od darczyńców, którymi są: handlowcy, producenci żywności, rolnicy oraz osoby prywatne, a następnie na obdzielaniu tą żywnością osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Pomoc taka spełnia bardzo ważną role społeczną – łagodzi skutki ubóstwa i innych dolegliwości, oraz poprawia byt osób indywidualnych i rodzin. Cenne są każde inicjatywy wspomagania tej działalności, bo skala potrzeb jest większa od możliwości ich zaspokojenia. Miasto Gorzów Wielkopolski poprzez wsparcie finansowe ww. zadania publicznego przyszło z pomocą naszej działalności charytatywnej.