Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebraliśmy 16 116,25 kg żywności.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w dniach 16-17 marca podzielili się swymi zakupami.

Zebraną żywność przekażemy osobom ubogim, w szczególności dzieciom zagrożonym niedożywieniem.

Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom: dzieciom, młodzieży i dorosłym, za ich bezinteresowne zaangażowanie w przeprowadzenie tej zbiórki.