Światowy Dzień Żywności – 2018

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      

       Banki Żywności zapraszają wszystkich Polaków do włączenia się w obchody Światowego Dnia Żywności 16 października, które odbywają się pod hasłem „Marnując żywność, marnujesz planetę”. Organizacja chce zwrócić szczególną uwagę na skutki ekologiczne tego zjawiska, z których niewiele osób zdaje sobie wciąż sprawę.

Jest to tym bardziej ważne, że tylko w Polsce marnuje się rocznie tyle żywności, ile wystarczyłoby dla wszystkich mieszkańców Warszawy przez 10 lat.

Rocznie w naszym kraju na śmietnik trafia 9 mln ton żywności. Za 53% odpadów odpowiadamy MY – konsumenci. Przeciętny Polak każdego roku wyrzuca do kosza ok. 52 kg żywności, czyli ok. 1 kg tygodniowo. Zmarnowana żywność przyczynia się do nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.

Światowy Dzień Żywności to dobry moment na komunikowanie nie tylko o samym problemie marnowania żywności i jego skali, ale również o jego skutkach.

       Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim, tak jaki i 20 innych Banków Żywności, pragnie włączyć lokalną społeczność w obchody tego Dnia.

W Gorzowie Wlkp. w dniach od 16 do 19 października aktywnie uczestniczyć w obchodach Światowego Dniu Żywności będą uczniowie i podopieczni 9 placówek oświatowych i wychowawczych, w tym 4 szkół podstawowych, Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz 4 świetlic młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenia im. Brata Krystyna. Przeprowadzone zostaną debaty, wykłady, prelekcje i konkursy plastyczne na tematy związane ze: skutkami ekologicznymi marnowania żywności, zdrowym odżywianiem i nie marnowaniem pożywienia oraz dotyczące historii i przesłania Światowego Dnia Żywności. Natomiast, 19 października w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II odbędzie się Festyn młodzieżowy pod hasłem : „EkoMisja – nie marnuję żywności”. Ponadto w galeriach handlowych: Nowa Park, Askana, Kupiec i Manhattan zorganizowana zostanie akcja informacyjna plakatowo – ulotkowa przeprowadzona przez wolontariuszy.

       W tym roku w Polsce, obchody Światowego Dnia Żywności mają wyjątkowy wymiar ponieważ łączą się z kampanią o ekologicznych skutkach marnowania żywności, która tak naprawdę jest częścią jeszcze większego i długofalowego projektu „EkoMisja Nie Marnuję” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu zaplanowano szereg działań edukacyjnych, którymi objętych będzie w ciągu dwóch lat trwania projektu 200 szkół podstawowych w całej Polsce. Działaniem angażującym społeczeństwo wokół tematu niemarnowania żywności żywności będzie  „Konkurs EkoSelfie” którego celem jest promocja najciekawszych zdjęć prezentujących aktywność w zakresie propagowania prawidłowych zachowań proekologicznych. W ramach projektu powstał również serwis www.niemarnuje.bankizywnosci.pl

       Światowy Dzień Żywności ustanowiony w 1979 r. przez FAO  (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie.


       Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego, której misją od ponad 20 lat istnienia, jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i niedożywieniu w Polsce. Zrzeszonych w Federacji 31 Banków Żywności specjalizuje się w pozyskiwaniu, transportowaniu i dystrybucji produktów żywnościowych. Organizacje są w stanie przyjąć i rozdysponować każdy rodzaj żywności, nawet z krótkim  terminem przydatności do spożycia, w tym produkty świeże i wymagające warunków chłodniczych, spełniając przy tym wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Banki Żywności dzięki codziennym działaniom na masową skalę,  pozyskują średnio 80 000 ton jedzenia rocznie (dane z ostatnich 5 lat), które dystrybuują do ponad 1 600 000 najbardziej potrzebujących osób, za pośrednictwem 3500 organizacji pomocowych i instytucji społecznych. Żywność pochodzi m.in. od producentów,  rolników,  sieci handlowych i ze zbiórek żywności. Duża część produktów jest dystrybuowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Organizacja aktywnie działa również na rzecz niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania poprzez edukację skierowaną do różnych grup społecznych, w tym kampanii społecznych i warsztatów. Banki Żywności w ciągu ostatniego roku przeprowadziły około 5.000 szkoleń i warsztatów.