Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Od 3 lipca do 31 grudnia 2018 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim  realizuje zadanie publiczne mające na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w regionie lubuskim oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zadanie publiczne pn. „ Wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – rozwój infrastruktury banków żywności oraz miejsc magazynowania żywności”  jest wspierane finansowo przez Wojewodę Lubuskiego.

Dzięki realizacji zadania Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. podniesie jakość użytkową swojego Magazynu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 uzyskując tym samym większą skuteczność w udzielaniu pomocy żywnościowej rodzinom i osobom indywidualnym, w tym dzieciom, młodzieży i osobom starszym – będącym w trudnej sytuacji bytowej.

Działalność Banku Żywności, polega m.in. na pozyskiwaniu żywności od darczyńców, którymi są: handlowcy, producenci żywności, rolnicy oraz osoby prywatne, a następnie na obdzielaniu tą żywnością osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Pomoc taka spełnia bardzo ważną role społeczną – łagodzi skutki ubóstwa i innych dolegliwości, oraz poprawia byt osób indywidualnych i rodzin. Cenne są każde inicjatywy wspomagania tej działalności, bo skala potrzeb jest większa od możliwości ich zaspokojenia. Wojewoda Lubuski poprzez wsparcie finansowe ww. zadania publicznego przyszedł z pomocą naszej działalności charytatywnej.