Efekt 21. Świątecznej Zbiórki Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      W 21-stej Świątecznej Zbiórce Żywności, zorganizowanej w trzech pierwszych dniach grudnia zebraliśmy dla potrzebujących pomocy 16.852,58 kg żywności.                                                                        Zbiórka prowadzona była w 24 miejscowościach województwa lubuskiego oraz w Myśliborzu i Barlinku, w 135 sklepach należących do 15 sieci handlowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy podzielili się swoimi zakupami z osobami ubogimi,  potrzebującymi pomocy żywnościowej. Ich dary zostaną  przekazane, poprzez organizacje charytatywne biorące udział w zbiórce, instytucjom społecznym, m.in.: szkołom, świetlicom, stowarzyszeniom charytatywnych, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci jak również bezpośrednio rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, samotnie wychowującym dzieci, bezdomnym i żyjącym w ubóstwie.     

Szczególne uznanie należy się wszystkim wolontariuszom, z 15 organizacji charytatywnych biorących udział w zbiórce – będących organizacjami partnerskimi naszego banku.

Wszystkim wolontariuszom gorąco dziękujemy za ich trud i dyspozycyjność.  Dziękujemy również opiekunom wolontariuszy ze szkolnych i świetlicowych kół wolontariackich za troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży biorących udział w tej zbiórce.

Dziękujemy także pracownikom i kierownictwu sieci handlowych za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki w ich sklepach oraz za udzieloną pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Zarząd i Pracownicy Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

            Świąteczna Zbiórka Żywności prowadzona była w całym kraju.  Wszystkim 32 Bankom Żywności klienci sklepów zbiórkowych przykazali  711 310,90 kg  żywności.