Miasto Gorzów Wlkp. wspiera realizację zadania publicznego

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

         Od 14 marca 2019 do 31 grudnia 2019 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim  realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej mające na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – pn. „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego”.

Dzięki dotacji Miasta Gorzowa Wlkp., wynoszącej 89,55% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, będziemy mogli rozwijać działalność związaną z pozyskiwaniem, transportem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych. Będziemy mogli przyjąć od rolników, producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych, zapobiegając marnotrawstwu żywności na skutek wykluczenia z obrotu handlowego z powodu np. krótkiego pozostałego okres przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp.

Rodziny i osoby indywidualne, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, które z powodu niskich dochodów oraz różnych sytuacji i zdarzeń nie mogą zapewnić sobie i rodzinom odpowiedniego wyżywienia otrzymają od nas pomoc żywnościową, która będzie dystrybuowana poprzez gorzowskie organizacje współpracujące z naszym Bankiem, z których największą jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Systematyczną opieką w zakresie dożywiania obejmiemy kilka tysięcy gorzowian, którzy otrzymają kilkadziesiąt ton artykułów żywnościowych..

Świadczona przez nas pomoc żywnościowa spełnia bardzo ważną role społeczną – łagodzi skutki ubóstwa i innych dolegliwości, oraz poprawia byt osób indywidualnych i rodzin. Cenne są każde inicjatywy wspomagające naszą działalności, bo skala potrzeb potrzebujących wsparcia jest większa od możliwości ich zaspokojenia. Miasto Gorzów Wielkopolski poprzez współfinansowanie ww. zadania publicznego przyszło z pomocą naszej działalności charytatywnej.