Organizacje Partnerskie Lokalne _____ w Podprogramie 2018 / POPŻ

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

    Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. uczestniczy w przekazywaniu pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa trafia do rąk potrzebujących wsparcia za pośrednictwem Organizacji Partnerskich współpracujących z naszym Bankiem. Aktualnie w realizacji Podprogramu 2018  uczestniczą trzydzieści dwie Organizacje Partnerskie.  W najbliższym czasie kolejne  Organizacje, jak zapowiedziały, przystąpią do Podprogramu 2018.

Stan OPL na 30-11-2018r.