POPŻ – Podprogram 2017

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,  PODPROGRAM 2017 

jest współfinansowany

z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Zaktualizowano 19-02-2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (organizacji partnerskiej ogólnopolskiej) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności (OPR – organizacje partnerskie regionalne) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL), które przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 • Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 • Paczka żywnościowa  dla 1 odbiorcy składa się z minimum trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu w Podprogramie 2017.

          Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l; 
  20. miód wielokwiatowy – 0,4 l  >  (nowy produkt dostępny od marca 2018)
  21. kabanos wieprzowy –  0,36 kg >  (nowy produkt dostępny od marca 2018)
 • Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek dwudaniowy  lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w świetlicach środowiskowych, schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 • W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 • Żywność w ramach PO PŻ wydawana jest osobom potrzebującym  nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz  podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Załączniki:  Lista OPL ( Organizacji Partnerskich Lokalnych )  – stan na 19-02-2018 *

lp. miejscowość OPL adres telefon podopieczni OPS
1 Barlinek Stowarzyszenie „Mój Dom” ul. Leśna 1                       74-320 Barlinek 95  746 21 35 607 373 118 Barlinek
2 Bierzwnik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K.R.N. 16                       76-240 Bierzwnik 95 768 02 98 Bierzwnik
3 Bledzew Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 16           66-350 Bledzew 95 743 66 23 Bledzew
4 Błotnica Sołectwo Błotnica 66-540 Błotnica 512 789 715 Stare Kurowo
5 Bytnica Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy Bytnica 130                   66-630 Bytnica 68 391 59 79 Bytnica
6 Chojna Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2            74-500 Chojna 91 414 29 71 Chojna
7 Choszczno Stowarzyszenie „Klub Kiwanis Kobieta 2000” ul. Boh.Warszawy 19         73-200 Choszczno 95 765 70 72 Choszczno
8 Cybinka Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słubicka 30               69-108 Cybinka 68 391 11 16 Cybinka
9 Dobiegniew Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 3             66-520 Dobiegniew 95 761 19 00 Dobiegniew
10 Drezdenko Fundacja Dom Wspólnoty „Barka” ul. B. Chrobrego 10      66-530 Drezdenko 95 762 07 80 Drezdenko
11 Głęboczek Sołectwo Głęboczek 66-540 Nowe Kurowo 726 151 501 Stare Kurowo
12 Gorzów Wlkp. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 63          66-400 Gorzów Wlkp. 661 180 250 Gorzów Wlkp.
13 Gorzów Wlkp. Stowarzyszenie Osób Chorych  na Celiakię ul. Chrobrego 28           66-400 Gorzów Wlkp 509 454 254 Gorzów Wlkp.
14 Gorzów Wlkp. Stowarzyszenie Klub Abstynenta 24 ul. Łużycka 32/4               66-400 Gorzów Wlkp. 693 466 821 Gorzów Wlkp.
15 Górzyca Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kostrzyńska 13 A       69-113 Górzyca 95 759 15 27   95 759 11 41 Górzyca
16 Gubin  (Grabice) Gminne Centrum Trzeźwości Gminy Gubin w Grabicach Grabice 25                     66-620 Grabice 609 351 528 Gubin
17 Krzeszyce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16      66-435 Krzeszyce 95 757 31 61 Krzeszyce
18 Krzęcin Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie ul. Szkolna 2                    73-231 Krzęcin 95 765 54 16 Krzęcin
19 Lubiechnia Wielka Sołectwo Lubiechnia Wielka Lubiechnia Wielka 40      69-110 Rzepin 733 876 926 Rzepin
20 LUBISZYN, Baczyna, Gajewo, Lubno, Marwice, Mystki, Staw, Ściechówek, Wysoka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 30                 66-433 Lubiszyn 95 720 55 57 Lubiszyn
21 Lubniewice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 51a           69-210 Lubniewice 95 755 70 22 Lubniewice
22 Łęgowo Sołectwo Łęgowo Łęgowo                                66-540 Nowe Kurowo Stare Kurowo
23 Międzyrzecz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” ul.Świerczewskiego 41/3                                         66-300 Międzyrzecz 792 926 152 Międzyrzecz
24 Mościce Ochotnicza Straż Pożarna w Mościcach Mościce 10a                     66-460 Mościce 95 733 84 00 Witnica
25 Myślibórz Związek Dzieci Wojny ul. Łużycka 4                   74-300 Myślibórz 500 683 607 Myślibórz
26 Nowogródek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku ul. Szkolna 3                     74-304 Nowogródek Pomorski 95 747 17 39 Nowogródek Pomorski
27 Pełczyce Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Starogrodzka 12           73-260 Pełczyce 95 768 51 32 Pełczyce
28 Pławin Ochotnicza Straż Pożarna w Pławinie 66-540 Pławin 669 141 801 Stare Kurowo
29 Przytoczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Przytocznej ul. Główna 1 a              66-340 Przytoczna 95 749 43 33 Przytoczna
30 Santok Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gorzowska 19              66-431 Santok 95 728 75 27 Santok
31 Skąpe Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe 49                           66-213 Skąpe 68 341 91 08 Skąpe
32 Skwierzyna Stowarzyszenie „Zielona Przystań” w Skwierzynie ul. Batorego 15                    66-440 Skwierzyna 95 717 09 28 Skwierzyna
33 Słońsk Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 15           66-436 Słońsk 95 757 22 37 Słońsk
34 Słubice Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Słubicach ul. 1 Maja 31                      69-100 Słubice 95 758 46 80 Słubice
35 Świebodzin Stowarzyszenie Nasza Wieś Tradycja Przyszłość ul. Wałowa 3                       66-200 Gorzów Wlkp. 601 483 288 Świebodzin, Sulechów, Szczaniec
36 Trzebiechów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie ul. Sulechowska2          66-132 Trzebiechów 683 514 263 Trzebiechów
37 Trzebiel Ośrodek Pomocy Społecznej w  Trzebielu ul. Żarska 41                 68-212 Trzebiel 68 375 68 26 Trzebiel
38 ULIM, Białobłocie, Bolemin, Borek, Brzozowiec, Ciecierzyce, Deszczno, Dzierżów, Glinik, Karnin, Kiełpin, Koszęcin, Krasowiec, Łagodzin, Orzelec, Osiedle Poznańskie, Prądocin Sołectwo Ulim ul. Kobaltowa 1               66-446 Ulim 695 032 074 Deszczno
39 Witnica Stowarzyszenie „Wsparcie” ul. Kostrzyńska 9            66-460 Witnica 505 053 515 Witnica
40 Zwierzyn CIS przy Stowarzyszeniu „STOLINA” ul. Wojska Polskiego 74     66-542 Zwierzyn 530 476 551 Zwierzyn