Podsumowanie 22 Świątecznej Zbiórki Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      W 22-giej Świątecznej Zbiórce Żywności, przeprowadzonej w ciągu dwóch dni na przełomie listopada i grudnia, zebraliśmy dla potrzebujących pomocy 15.216,20 kg żywności.                                                                                                                 Zbiórka prowadzona była w 26 miejscowościach województwa lubuskiego oraz w Myśliborzu i Barlinku, w 142 sklepach 15 sieci handlowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy podzielili się swoimi zakupami z osobami ubogimi,  potrzebującymi pomocy żywnościowej. Ich dary zostaną  przekazane, poprzez organizacje charytatywne biorące udział w zbiórce, instytucjom społecznym, m.in.: szkołom, świetlicom, stowarzyszeniom charytatywnych, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci jak również bezpośrednio rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, samotnie wychowującym dzieci, bezdomnym i żyjącym w ubóstwie.     

Szczególne uznanie należy się wszystkim wolontariuszom, z 14 organizacji charytatywnych biorących udział w zbiórce – będących organizacjami partnerskimi naszego banku.

Wszystkim wolontariuszom gorąco dziękujemy za ich ofiarność i zaangażowanie.  Dziękujemy również opiekunom wolontariuszy ze szkolnych i świetlicowych kół wolontariackich za troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży biorących udział w tej zbiórce.

Dziękujemy także pracownikom i kierownictwu sieci handlowych za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki w ich sklepach oraz za udzieloną pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Zarząd i Pracownicy Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

     Świąteczna Zbiórka Żywności prowadzona była w całym kraju, przez 31 Banków Żywności, które łącznie zebrały 697 151,05 kg żywnności.