POPŻ – nabór ofert na transport

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

ogłasza nabór

ofert na transport

 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

W ramach Podprogramu 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport odbywać się będzie z naszych magazynów w Gorzowie Wlkp. do kilkudziesięciu organizacji partnerskich na terenie całego województwa lubuskiego.

Oferta obejmuje:

  1. Załadunek żywności z magazynów Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.– ul. Chopina 52,
  2. Transport żywności z Banku Żywności do Odbiorcy.
  3. Rozładunek transportu z żywnością u odbiorcy – w miejscu wskazanym przez odbiorcę.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej.

Dostawca zobowiązany jest:

1. Posiadać samochód / ciągnik siodłowy z naczepą , który zapewni bezpieczny i zgodny z przepisami transport artykułów żywnościowych nie wymagających warunków chłodniczych.

2. Jednorazowe wielkości ładunku artykułów żywnościowych:

a) minimum 3 tony,

b) minimum 5 ton,

c) maksymalnie 24 tony.

3. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

Można składać odrębne oferty na poszczególne wielkości ładunków.

Przy składaniu oferty należy podać :

  1. Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi.

2. Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej – dla przykładowych tras transportu żywności:

a) od 100 do 200 km,

b) od 50 do 100 km,

c) do 50 km

3. Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon)

Oferty można przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 września  2017 r. na adres Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63; 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: fbz.gorzow@wp.pl , lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego (telefon kontaktowy 95 718 02 85).