Realizujemy przedsięwzięcie dotowane przez NFOŚiGW

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

   Przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia, celem którego jest wzmożenie wspierania żywnością osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów oraz różnych sytuacji i zdarzeń nie mogą zapewnić sobie i rodzinom odpowiedniego wyżywienia.

  Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami, część 1) „Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Poprzez rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych, związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych, uratowanych przed zmarnowaniem z powodu np. krótkiego pozostałego okres przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp. będziemy mogli przyjmować od producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych. Otrzymaną żywnością będziemy wspierać, korzystając z pomocy 30 naszych organizacji partnerskich, osoby i rodziny potrzebujące pomocy  – z terenu województwa lubuskiego i okolic.

Realizacja wymienionego przedsięwzięcia umożliwi coroczne  redystrybuowanie do potrzebujących ponad 260 ton zróżnicowanej asortymentowo żywności – pozyskanej i pochodzącej z darowizn, w tym artykułów wymagających transportu i przechowywania w warunkach chłodniczych  (niezależnie od innych form pomocy realizowanych przez nasz Bank Żywności).

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego w okresie od 30 kwietnia br. do 30 czerwca 2020r. przez Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim  w ramach zawartej umowy obejmuje:

   • Remont magazynu o powierzchni ca. 1 200 m2, obejmujący m.in. remont posadzek, modernizacja instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia, wymiana tynków wewnętrznych itd.
   • Budowę komory chłodniczej o powierzchni 52,5 m2.
   • Zakup samochodu z chłodnią/mroźnią – o dmc 3,5 t.
   • Zakup akumulatorowego wózka widłowego (z wyposażeniem) o udźwigu do 1,5t.
  • Zakup trzech szaf chłodniczo – mroźniczych o dużej pojemności.