Więcej produktów w Podprogramie 2016 oraz łagodniejsze kryterium dochodowe

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

POPŻ-styczen2017.2      Z zadowoleniem informujemy o ostatnich zmianach w Podprogramie 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pozwolą one na skorzystanie z powiększonego asortymentu artykułów spożywczych większej liczbie osób potrzebujących wsparcia żywnościowego.

Zmiana kryterium dochodowego:

      Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.2668 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028,00 zł (netto) dla osoby w rodzinie (art. nr 7 ustawy o pomocy społecznej).  Nowe kryterium dochodowe obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

Zmiana zestawu artykułów spożywczych :

      Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 został zwiększony z 13 do 16 produktów. Nowe produkty wchodzą do dystrybucji sukcesywnie na przestrzeni stycznia, lutego i marca br.; są to:

 • ser podpuszczkowy dojrzewający,
 • szynka wieprzowa
 • pasztet wieprzowy.

Limit artykułów spożywczych na osobę w całym Podprogramie wynosi obecnie 48,65 kg wobec 46,16 kg obowiązujących wcześniej.

Pomoc  żywnościowa wydawana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa dla 1 osoby to:  Minimum trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych, wydawane jednorazowo, wchodzące w skład zestawu Podprogramu 2016.

Aktualny zestaw artykułów spożywczych wydawanych w Podprogramie:

 1. artykuły skrobiowe
  • – makaron jajeczny 5 kg,
  • – ryż biały 5 kg,
  • – herbatniki 2 kg,
 2. artykuły mleczne
  • – mleko UHT 9 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 3. artykuły owocowe i warzywne
  • – groszek z marchewką 3,20 kg,
  • – fasola biała 3,20 kg,
  • – koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
  • – powidła śliwkowe 1,20 kg,
 4. artykuły mięsne
  • – gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
  • – filet z makreli w oleju 1,36 kg,
  • – szynka drobiowa 2,70 kg,
  • szynka wieprzowa 0,3 kg,
  • pasztet wieprzowy 0,16 kg,
 5. artykułu pozostałe
  • – cukier biały 4 kg,
  • – olej rzepakowy 4 l,

      Podprogram 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Artykuły spożywcze wydawane są nieodpłatnie wszystkim osobom potrzebującym pomocy żywnościowej.

Zakończenie dystrybucji pomocy żywnościowej przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. i  jego organizacje partnerskie w Podprogramie 2016 nastąpi 14 czerwca 2017r.