Podsumowanie zbiórki żywności “Podziel się Dobrym Posiłkiem”

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Dzięki ofiarności Klientów 102 sklepów, z terenu 22 miejscowości województwa lubuskiego i z Myśliborza, należących do 11 sieci handlowych, w dniach 29 i 30 września br., w ramach szlachetnej akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem” zebraliśmy 6 671,78 kg żywności,  głównie podstawowych artykułów spożywczych.

Zebrana żywność zostanie przekazane przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio do lubuskich organizacji oraz instytucji społecznych, które na co dzień zajmują się dożywianiem i opieką nad najuboższymi dziećmi.

Dziękujemy szczodrym darczyńcom, ofiarnym wolontariuszom, organizacjom partnerskim współuczestniczącym w zbiórce, kierownictwom szkół za umożliwienie uczniom wolontariackiej pomocy, kierownictwom i pracownikom sieci handlowych za wsparcie.