ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 08/05/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Na dostawę 3 kompletów urządzeń chłodniczo-mroźniczych

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 08/05/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Na dostawę 3 kompletów urządzeń chłodniczo-mroźniczych w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 maja 2020 r. o godz.  15:00

Poniżej specyfikacja, wymagania, inne konieczne informacje oraz pliki: