ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/08/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. na dostawę autonomicznej komory chłodniczej.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/08/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Na dostawę autonomicznej komory chłodniczej w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Dostawcy – autonomicznej komory chłodniczej o wymiarach zewnętrznych: 3000 mm (długość) x 2000 mm (szerokość) x 2400 mm (wysokość) do zastosowania na potrzeby Magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Chopina 52, pawilon 14

Termin składania ofert upływa w dniu: 31 sierpnia 2020 r. o godz.  15:00

Ofertę należy złożyć:

pocztą na adres: Bank Żywności ul. Słoneczna 63 w Gorzowie Wlkp. (liczy się data wpływu)

ofertę można składać osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00, w siedzibie Bank Żywności ul. Słoneczna 63 w Gorzowie Wielkopolski  

Poniżej znajdą Państwo wersje elektroniczne potrzebnych dokumentów: