„Żółty Talerz” w województwie lubuskim po czterech miesiącach

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, żółty talerz

„Żółty Talerz” po czterech miesiącach wdrażania i realizacji.

POPZ_styczen_2017.3

       „Żółty Talerz” to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation. Do prgramu „Żółty Talerz” Kulczyk Foundation zaprosiła pięć polskich organizacji pomocowych: Bank Żywności, Caritas, SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

       Program „Żółty Talerz” który ruszył we wrześniu 2016 r. wzmacnia istniejący w Polsce system żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie dzieci siadają do posiłków: w stołówce, w świetlicy, czy też w rodzinnym domu. Przyniósł już konkretne efekty w postaci: zwiększenia liczby żywionych dzieci, poprawy jakość żywienia, aktywizacji lokalnych społeczności wokół problemu żywienia dzieci, upowszechnienia wiedzy niezbędnej do prawidłowego żywienia najmłodszych.

Kulczyk Foundation w pierwszym rok funkcjonowania Programu „Żółty Talerz” (tzn. do 31 sierpnia 2017r.) przeznaczyła 4 mln zł na żywienie dzieci. Natomiast organizacje pomocowe powiększają ten wkład finansowy o żywność pozyskiwaną na rynku od darczyńców. Dotychczasowe efekty programu czynią realnym osiągniecie głównego celu w postaci przynajmniej 1 milionem wydanych pełnowartościowych posiłków w ciągu pierwszego roku funkcjonowania.

       Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. wspiera dożywianie dzieci na terenie województwa lubuskiego.

Aktualnie, w programem „Żółty Talerz” realizowanym przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. w pełni uczestniczy 30 placówek, obejmując 1132 dzieci. Kolejnych 608 dzieci z tych placówek uczestniczy w programie doraźnie.

Nasze działania we współpracy z placówkami przekładają się na wzbogacanie i urozmaicanie posiłków poprzez dodatkowy wsad do kotła, urozmaicanie drugiego śniadania, wprowadzanie podwieczorków.

Organizowane są  spotkania, uroczystości lub działań promujących zdrowe żywienie z udziałem dzieci objętych programem oraz ich rodzeństwa, rodziców i innych osób związanych z daną placówką.

Szczególnie istotne było wzbogacanie posiłków w okresie świąteczno – noworocznym z uwzględnieniem naszych narodowych i regionalnych tradycji.

      W ramach Programu przekazano do współpracujących placówek pomoc finansową oraz ok. 51 ton żywności w postaci tzw. „wsadu do kotła”- celem urozmaicania posiłków oraz  owoców, sera, jaj, kefirów, jogurtów itp.

 Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. będzie nadal pozyskiwał do współpracy kolejne organizacje i ludzi „dobrej woli” dążąc do niwelowania braków żywieniowych u najmłodszej części naszego społeczeństwa.

4_GP Santok_ZT_piknikNa zdjęciu: Jesienny Piknik w Gminnym Przedszkolu  w Santoku.

       W „Jesiennym Pikniku” w Gminnym Przedszkolu uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Dzieci i rodzice, w parach sporządzali posiłki z wykorzystaniem produktów otrzymanych w ramach programu Żółty Talerz. Spotkanie miało na celu propagowanie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia. Dania były przygotowywane pod nadzorem i opieką dietetyczki. Ocenie poddano dania pod względem pomysłowości oraz wykorzystania zdrowej żywności – uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po zajęciach nastąpiła wspólna degustacja dań.

Podobne wydarzenia zorganizowano również w pozostałych placówkach współpracujących z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

F_Kulczyk i Zółtyt talerz_2