Author Archive

Konkurs na dostawę auta dostawczego dla Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. Dotyczy: dostawy auta dostawczego typu furgon/chłodnia/izoterma w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niezbędne informacje i konieczne pliki zostały opublikowane poniżej.
Termin składania ofert: 28 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.

W dniu 22 stycznia 2020 r. poprawiono zapis ppkt 2 w punkcie X Zapytania Ofertowego, nowa treść w pliku: „ZAPYTANIE Ofertowe AUTO DOSTAWCZE poprawione”.

W dniu 23 stycznia 2020 r. poprawiono uchybienia w projekcie umowy. Nowa treść w pliku: „Wzór umowy na AUTO DOSTAWCZE poprawione”.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa auta dostawczego typu furgon/chłodnia/izoterma:

 • pojemność skokowa silnika: od 2000 cm3 wzwyż
 • moc silnika: od 140 KM wzwyż
 • liczba miejsc siedzących w kabinie:        3
 • auto wyposażone w izotermę (dopuszcza się oferty z izotermą wewnętrzną) z agregatem chłodzącym: (+4 °C)
 • możliwość ustawienia w części załadunkowej na powierzchni podłogi, swobodnie: 4 szt. standardowych palet typu euro
 • rodzaj paliwa: diesel
 • dopuszcza się do udziału w konkursie ofert modeli z rocznika 2019
 • dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
 • inne standardowe wymagania: klimatyzacja (może być manualna), radio (usb, bluetooth, aux), regulowany fotel kierowcy, komputer pokładowy, tempomat itp.
 • pilot parkowania
 • gwarancja
 • długość przedziału ładunkowego mierzona po podłodze:  minimum 3470 mm
 • minimalna długość przedziału ładunkowego mierzona w górnej części: 3430 mm
 • minimalna szerokość przedziału ładunkowego mierzona po podłodze: 1585 mm
 • minimalna szerokość przedziału ładunkowego mierzona między nadkolami: 1230 mm
 • minimalna wysokość przedziału ładunkowego: 1730 mm

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/05/2019 z dnia 02 maja 2019 r.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Dotyczy: wykonania nowej posadzki magazynowej w magazynie Banku – w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2019 r. o godz.  10:00

Poniżej zamieszczamy konieczne dokumenty:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Nr 02/05/2019 z dnia 2 maja 2019 r.

Na wykonanie rozkruszenia i wywiezienia starej posadzki magazynowej w magazynie Banku – w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w pomieszczeniach Magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Chopina 52, paw. 14, polegających na usunięciu posadzki magazynowej wg poniższego zakresu minimum:

skucie, rozdrobnienie, zdjęcie i wywiezieniu gruzu ze starej posadzki betonowej oraz zniwelowaniu powierzchni przy użyciu sprzętu ciężkiego na powierzchni około 344 m2 wskazanych pomieszczeń obiektu magazynowego Banku Żywności mieszczącego się w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52, bud. 14.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2019 r. o godz.  10:00

Poniżej można pobrać konieczne pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności


Nr 03/05/2019 z dnia 2 maja 2019 r.

Na wykonanie prac budowlanych konserwacyjno-remontowych  w magazynie Banku Żywności – w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.”w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2019 r. o godz.  10:00
Dokumentacja do niniejszego Zapytania Ofertowego znajduje się poniżej

Zbiórka Żywności „Podziel się Posiłkiem – 2015”

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

podziel sie posilkiemBank Żywności w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem”, która odbędzie się 25 i 26 września 2015 r. w Supermarketach województwa lubuskiego.

Dzieci w wieku szkolnym bez zapewnienia odpowiedniego żywienia nie mogą się prawidłowo rozwijać zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mają problemy z koncentracją, przez co osiągają gorsze wyniki w nauce, często czują się poniżane i odrzucone przez swoich rówieśników. Niedożywienie w dzieciństwie ma poważne konsekwencje dla zdrowia i społecznego działania człowieka w dorosłym życiu.

Artykuły spożywcze zebrane podczas zbiórki zostaną przekazane niedożywionym dzieciom z województwa lubuskiego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zrobienia zakupów 25 i 26 września br. we wskazanych niżej marketach i do przekazania bezpośrednio w tych sklepach, części zakupionej żywności wolontariuszom Zbiórki Żywności – Podziel się Posiłkiem.