Author Archive

Podsumowanie 22 Świątecznej Zbiórki Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      W 22-giej Świątecznej Zbiórce Żywności, przeprowadzonej w ciągu dwóch dni na przełomie listopada i grudnia, zebraliśmy dla potrzebujących pomocy 15.216,20 kg żywności.                                                                                                                 Zbiórka prowadzona była w 26 miejscowościach województwa lubuskiego oraz w Myśliborzu i Barlinku, w 142 sklepach 15 sieci handlowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy podzielili się swoimi zakupami z osobami ubogimi,  potrzebującymi pomocy żywnościowej. Ich dary zostaną  przekazane, poprzez organizacje charytatywne biorące udział w zbiórce, instytucjom społecznym, m.in.: szkołom, świetlicom, stowarzyszeniom charytatywnych, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci jak również bezpośrednio rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, samotnie wychowującym dzieci, bezdomnym i żyjącym w ubóstwie.     

Organizacje Partnerskie Lokalne _____ w Podprogramie 2018 / POPŻ

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

    Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. uczestniczy w przekazywaniu pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa trafia do rąk potrzebujących wsparcia za pośrednictwem Organizacji Partnerskich współpracujących z naszym Bankiem. Aktualnie w realizacji Podprogramu 2018  uczestniczą trzydzieści dwie Organizacje Partnerskie.  W najbliższym czasie kolejne  Organizacje, jak zapowiedziały, przystąpią do Podprogramu 2018.

Stan OPL na 30-11-2018r.