Author Archive

Organizacje Partnerskie Lokalne _____ w Podprogramie 2019 / POPŻ

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

              Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc trafia do osób potrzebujących wsparcia żywnością za pośrednictwem czterdziestu Organizacji Partnerskich Lokalnych współpracujących z naszym Bankiem Żywności. Przedstawiamy wykaz tych organizacji, działających na terenie województwa lubuskiego i południa województwa  zachodniopomorskiego.

– Lista OPL / BŻ Gorzów Wlkp / stan na 16-03-2020r. :

POPŻ Podprogram 2019

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 PODPROGRAM 2019 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

    • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
    • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
    • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
    • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Banki Żywności zapełnią wigilijne stoły potrzebujących. 23. Świąteczna Zbiórka Żywności bije rekordy!

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      Według wstępnych szacunków Banków Żywności, w miniony weekend  w całym kraju udało się zgromadzić ponad 780 ton żywności. To najwyższy wynik od lat – w stosunku do ubiegłorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności zebrano o 40 ton artykułów spożywczych więcej.

Tegoroczna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności miała miejsce się w dniach 29-30 listopada 2019 roku. Wzięło w niej udział ponad 53 tysiące wolontariuszy z niemal 550 miejscowości. Zebrana w te dwa dni żywność trafi do potrzebujących w całym kraju przed Bożym Narodzeniem. Udział w zbiórce był bardzo prosty – wystarczyło przy okazji wizyty w sklepie zakupić dodatkowe artykuły spożywcze i po odejściu od kasy przekazać je wolontariuszom w specjalnie oznakowanych punktach.

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. dzięki zaangażowaniu ponad 500 wolontariuszy, z kilkunastu współpracujących organizacji charytatywnych – w 98 sklepach z 19 miejscowości, położonych głównie w województwie lubuskim oraz częściowo w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim, przyjął 15,145 ton darów żywnościowych od życzliwych klientów.

23. Świąteczna Zbiórka Żywności już w ten weekend!

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      Wielkimi krokami zbliża się kolejna, 23. już edycja Świątecznej Zbiórki Żywności! Przez dwa dni, od piątku 29.11 do soboty 30.11 w ponad 3,3 tysiącach sklepów w całej Polsce będzie można wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu. W akcji biorą 32 Banki Żywności. Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. przeprowadzi zbiórkę w 98 sklepach na terenie 19 miejscowości województw lubuskiego oraz części  zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

W Polsce według aktualnych danych około 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. To właśnie dla nich organizowana jest co roku Świąteczna Zbiórka Żywności. Ta inicjatywa to dopełnienie codziennej pracy Banków Żywności, które każdego dnia ratują jedzenie przed zmarnowaniem – odbierają ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo artykuły i przekazują je potrzebującym. Ratowane w ten sposób produkty to głównie owoce i warzywa, napoje, mleko, sery, pieczywo, czasem mięso. Banki zbierają brakujące produkty podczas zbiórek, aby zapewnić osobom potrzebującym pełnowartościowe posiłki. W zeszłym roku w okresie Bożego Narodzenia w ten sposób udało się zgromadzić aż 740 ton żywności – w tym, wolontariusze organizacji współpracujących z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp., zebrali ponad 15 ton żywności.

Opóźnienie rozpoczęcia POPŻ Podprogram 2019

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Szanowni Państwo, 

       Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.