Author Archive

Podsumowanie zbiórki żywności “Podziel się Dobrym Posiłkiem”

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Dzięki ofiarności Klientów 102 sklepów, z terenu 22 miejscowości województwa lubuskiego i z Myśliborza, należących do 11 sieci handlowych, w dniach 29 i 30 września br., w ramach szlachetnej akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem” zebraliśmy 6 671,78 kg żywności,  głównie podstawowych artykułów spożywczych.

Zebrana żywność zostanie przekazane przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio do lubuskich organizacji oraz instytucji społecznych, które na co dzień zajmują się dożywianiem i opieką nad najuboższymi dziećmi.

Dziękujemy szczodrym darczyńcom, ofiarnym wolontariuszom, organizacjom partnerskim współuczestniczącym w zbiórce, kierownictwom szkół za umożliwienie uczniom wolontariackiej pomocy, kierownictwom i pracownikom sieci handlowych za wsparcie.

29-30 września 2017r. Zbiórka Żywności —— Podziel się Dobrym Posiłkiem ——

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Podziel się Dobrym Posiłkiem to ogólnopolski  program zainicjowany w Polsce w 2003 roku przez firmę Danone.

Cele programu:

  • Przyczynienie się do wydania jak największej liczby posiłków najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, by mogły zdrowo się rozwijać i żyć pełniej
  • Uświadamianie i mobilizowanie do działania społeczeństwa, a w szczególności społeczności lokalnych

POPŻ – Podprogram 2017

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY

Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (organizacji partnerskiej ogólnopolskiej) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

POPŻ – nabór ofert na transport

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

ogłasza nabór

ofert na transport

 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

W ramach Podprogramu 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport odbywać się będzie z naszych magazynów w Gorzowie Wlkp. do kilkudziesięciu organizacji partnerskich na terenie całego województwa lubuskiego.

Nabór szkoleniowców – trenerów

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim
ogłasza nabór
szkoleniowców – trenerów

do prowadzenia w szczególności na terenie województwa lubuskiego działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów tej pomocy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.