16-10-2017 Światowy Dzień Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

          Dziś jest Światowy Dzień Żywności. Szczególnie dziś warto zwrócić uwagę na problem marnowania żywności. Skala jest ogromna… Okazuje się bowiem, że w Polsce marnuje się aż 9 mln ton żywności, a przeciętny Polak wyrzuca rocznie do kosza ok. 52 kg jedzenia! Jeśli przeliczyć to na pieniądze, to miesięcznie każdy z nas wyrzuca ok. 50 zł!!!

Podsumowanie zbiórki żywności “Podziel się Dobrym Posiłkiem”

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Dzięki ofiarności Klientów 102 sklepów, z terenu 22 miejscowości województwa lubuskiego i z Myśliborza, należących do 11 sieci handlowych, w dniach 29 i 30 września br., w ramach szlachetnej akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem” zebraliśmy 6 671,78 kg żywności,  głównie podstawowych artykułów spożywczych.

Zebrana żywność zostanie przekazane przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio do lubuskich organizacji oraz instytucji społecznych, które na co dzień zajmują się dożywianiem i opieką nad najuboższymi dziećmi.

Dziękujemy szczodrym darczyńcom, ofiarnym wolontariuszom, organizacjom partnerskim współuczestniczącym w zbiórce, kierownictwom szkół za umożliwienie uczniom wolontariackiej pomocy, kierownictwom i pracownikom sieci handlowych za wsparcie.

29-30 września 2017r. Zbiórka Żywności —— Podziel się Dobrym Posiłkiem ——

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Podziel się Dobrym Posiłkiem to ogólnopolski  program zainicjowany w Polsce w 2003 roku przez firmę Danone.

Cele programu:

  • Przyczynienie się do wydania jak największej liczby posiłków najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, by mogły zdrowo się rozwijać i żyć pełniej
  • Uświadamianie i mobilizowanie do działania społeczeństwa, a w szczególności społeczności lokalnych

POPŻ – Podprogram 2017

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY

Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (organizacji partnerskiej ogólnopolskiej) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.