ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 28-30 LISTOPADA 2014

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze swoimi organizacjami partnerskimi ( przy udziale wolontariatu ) uczestniczy w ogólnokrajowej zbiórce żywności która odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2014. Zbiórka przeprowadzona będzie  w poniżej wymienionych sklepach na terenie województwa lubuskiego ( lista niżej). W zbiórce uczestniczyć będą już po raz drugi nowi wolontariusze przeszkoleni z programu FIO „Bank Żywności w Gorzowie na rzecz profesjonalnego wolontariatu”. Jest to program realizowany ze wsparcia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Sklepy w Gorzowie Wlkp.
 • BIEDRONKA ul. Kościuszki 15
 • BIEDRONKA ul. Matejki 46
 • BIEDRONKA ul. Olimpijska 7
 • BIEDRONKA ul. Okólna 28a
 • BIEDRONKA ul. Składowa 11
 • BIEDRONKA ul. Przemysłowa 57
 • BIEDRONKA ul. Popławskiego 72
 • BIEDRONKA ul. Żwirowa 25
 • BIEDRONKA ul. Londyńska 4
 • KAUFLAND ul. Matejki 96
 • LIDL ul. Maczka 6
 • LIDL ul. Szpitalna 1
 • LIDL ul. Mickiewicza 6a
 • LIDL ul. Matejki 46a
 • LIDL ul. Grobla 35
 • NETTO ul. Matejki 48
 • NETTO ul. Fabryczna 5
 • NETTO ul. Piłsudskiego 13
 • NETTO ul. Czarnieckiego 11
 • NETTO ul. Szarych Szeregów 9
 • PIOTR I PAWEŁ ul. Walczaka 13
 • RYNEK HURTOWY ul. Przemysłowa 14/15
 • TESCO ul. Górczyńska 19
 • TESCO ul. Słowiańska 70

Banki Żywności chcą robić przetwory z jabłek objętych embargiem

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Banki Żywności chcą robić przetwory z jabłek objętych embargiem – apel do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zdrowe, tłoczone soki jabłkowe, musy, ryż z jabłkami, dżemy mogą być sposobem na uratowanie znacznie większej ilości jabłek oraz innych owoców i warzyw objętych embargiem. Banki Żywności apelują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przetwarzania owoców i warzyw zgłoszonych do przekazania na cele społeczne.

W tak zwanej „drugiej turze” rekompensat unijnych za owoce i warzywa objęte embargiem Federacji Rosyjskiej, producenci rolni zgłosili chęć przekazania 18 000 ton jabłek! Przyjęcie tak wielkiej ilości jabłek w jednym momencie, w tak krótkim czasie, wykracza poza możliwości nawet 31 Banków Żywności. Jedynym sposobem na uniknięcie marnotrawstwa owoców i zagospodarowaniem tej wielkiej ilości jabłek jest umożliwienie przetwarzania owoców na np. tłoczone soki, dżemy, musy, dania gotowe. Taki mechanizm musi być jednak zaakceptowany i uruchomiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Dzięki przetworzeniu uda się uratować znacznie więcej owoców i warzyw przed zmarnowaniem,  przedłużyć trwałość owoców i warzyw a także   dostarczać owoce i warzywa do większej liczby osób potrzebujących, przez dłuższy czas i regularnie.

– Ze względu na bardzo liczne zapytania i prośby sadowników do Banków Żywności, o odbiór kolejnych ilości jabłek, Federacja Polskich Banków Żywności zwraca się z apelem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Banki Żywności apelują o wydanie polskiego stanowiska w sprawie uruchomienia możliwości przetwarzania jabłek i innych warzyw oraz owoców, co bezpośrednio leży w kompetencji MRiRW. Bez decyzji Ministerstwa Rolnictwa, Banki Żywności z wielką przykrością będą zmuszone odmówić sadownikom współpracy. Dlatego prosimy sadowników o poparcie apelu Banków Żywności.   – mówi Marek Borowski – Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. 

14 000 tysięcy ton uratowanych owoców i warzyw

Na chwilę obecną Banki Żywności przyjmują od producentów rolnych na bieżąco: kapustę, marchew, pomidory, paprykę, brokuły, gruszki, kalafior, ogórki, śliwki, owoce miękkie, winogrona, korniszony.  Do tej pory trzydzieści jeden Banków Żywności zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności, od 14 sierpnia br. odebrało łącznie ponad 14 000 ton świeżych owoców i warzyw objętych embargiem Federacji Rosyjskiej. Z tego  8 000 ton owoców i warzyw trafiło już do magazynów Banków Żywności. Połowę tej ilości stanowią jabłka. Pozostałe produkty to marchew, śliwki, kapusta, pomidory. 6 000 ton jabłek jest zakontraktowanych do przechowania na okres listopad 2014 – czerwiec 2015.

Wyślij SMS i pomóż Bankom Żywności przekazać więcej!

Każdy z nas może teraz pomóc Bankom Żywności w przekazywaniu jeszcze większej ilości owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem, do osób najuboższych przez wysłanie charytatywnego smsa o treści POMAGAM na nr 75365

Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z intensywniejszą pracą magazynów Banków Żywności oraz środków transportu.  Od sierpnia do października 2014 Banki żywności przekazały już tysiące ton owoców i warzyw. Dobrej jakości marchew, kapusta, śliwki i jabłka – zamiast się zmarnować – trafiły do osób najuboższych. Pomóż Bankom Żywności uratować jeszcze więcej owoców i warzyw!

Pomóż nam przekazać więcej. Wyślij SMS o treści POMAGAM na nr 75365

Koszt sms to 5 zł + VAT. 5 zł ratuje 50 kg owoców i warzyw.

Świąteczna Zbiórka Żywności 2014

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

W dniach 28-30 listopada 2014 roku Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. organizuje na terenie województwa lubuskiego, w tym m. Gorzowa Wlkp. Świąteczną Zbiórkę Żywności – w ramach ogólnopolskiej akcji zbierania żywności dla potrzebujących wsparcia pod patronatem FederacjiPolskich Banków Żywności.

Zachęcamy wszystkich robiących w tych dniach przedświąteczne zakupy o podzielenie się z biedniejszymi. Apelujemy również do wszystkich organizacji statutowo umocowanych do niesienia pomocy żywnościowej o przystąpienie do zbiórki i w tym celu prosimy o nawiązanie kontaktu z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

Liczymy na współdziałanie naszych wolontariuszy. Produkty zebrane w poszczególnych miejscowościach zostaną rozdysponowane na potrzeby najuboższych mieszkańców tych miejscowości.

Sieć sklepów w których będzie przeprowadzona zbiórka zostanie ogłoszona w terminie późniejszym a związane jest to z trwającymi obecnie przygotowaniami.

16.10 – Światowy Dzień Żywności

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Światowy Dzień Żywności. Co ósmy mieszkaniec Ziemi cierpi głód

foto: flickr/Feed My Starving Children (FMSC)

W czwartek obchodzimy ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Żywności, nazywany też dniem walki z głodem. Paradoksalnie, w sytuacji głodu na świecie dotykającego setek milionów ludzi, istnieje nadprodukcja żywności i marnowanie wytworzonych artykułów spożywczych. W Europie marnuje się 1/3 żywności, około 9 milionów ton rocznie.
Emilia Ślimko z Polskiej Zielonej Sieci zauważa, że problem pogłębia polityka rolna krajów rozwiniętych, które dotują swoje rolnictwo wspierając masową produkcję. Tanie nadwyżki są sprzedawane do krajów rozwijających się, wypierając artykuły lokalnych producentów. Efektem tej sytuacji jest pogłębienie dysproporcji rozwojowych. Emilia Ślimko zaznacza, że trzeba raczej wspierać rozwój rolnictwa w krajach najuboższych, niż oferować im tanią żywność z Europy i pomagać doraźnie, w sytuacjach kryzysów.
Izabela Wilczyńska z Polskiej Akcji Humanitarnej zaznacza, że dla ograniczania głodu i ubóstwa na świecie ważne jest wspieranie sprawiedliwego handlu towarami z krajów najuboższych. Producenci najtańszych artykułów często otrzymują najmniejszą część wartości produktu. Większość zysków przejmują pośrednicy. W przypadku towarów oznaczonych emblematem sprawiedliwego handlu podział zysków ze sprzedaży jest zrównoważony i uwzględnia wkład pracy rolnika.
Organizacja Narodów Zjednoczonych zakładała zredukowanie o połowę głodu na świecie do 2015 roku. Widać jednak, że jest to plan nierealny, z uwagi na klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i pogłębiające się nierówności pomiędzy krajami bogatymi, a rozwijającymi się. Liczba głodujących maleje zbyt wolno, by złożenia ONZ udało się zrealizować. W 2008 roku było ich miliard dwieście milionów, obecnie skrajnie niedożywionych jest 842 miliony osób. Sytuacja – zwłaszcza w krajach Rogu Afryki dotkniętych klęską suszy od 2011 roku – w ocenie organizacji humanitarnych, nie poprawiła się znacząco mimo deklaracji i wysiłków społeczności międzynarodowej.
pp/IAR

Podziel się Posiłkiem 2014 – startujemy!

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

podziel sie posilkiem

Zwykle zakupy, niezwykła pomoc! Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem 3 i 4 października!

Płatki śniadaniowe, kasza, ryż, olej, dania dla dzieci – to produkty rekomendowane podczas zbiórki żywności Podziel się Posiłkiem. Artykuły spożywcze zebrane podczas zbiórki zostaną przekazane niedożywionym dzieciom z województwa lubuskiego Już dzisiaj i jutro w 22 sklepach Gorzowa Wlkp. i 36 sklepach na terenie województwa lubuskiego odbędzie się zbiórka, żywności Podziel się Posiłkiem.

Przypominam że lista sklepów w których odbędzie się zbiórka znajduje się we wpisach niżej.