Podziel się Posiłkiem 2014!

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem już w pierwszy weekend października! 3-4 października w ponad 3000 sklepów w całej Polsce będziemy zbierać żywność dla dzieci. Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem to najpopularniejsza forma pomocy niedożywionym dzieciom, prowadzona w ramach Programu Podziel się Posiłkiem. Ma ona na celu zebranie jak największej ilości produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, które posłużą później do przygotowania posiłków dla potrzebujących dzieci w całej Polsce. W Gorzowie oraz okolicach koordynatorem zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem jest Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

Lista sklepów na terenie Gorzowa w których nasi wolontariusze będą zbierać żywność znajduje się niżej. Pełną listę sklepów znaleźć można na oficjalnej stronie akcji: podzielsieposilkiem.danone.pl

1. Biedronka – Kościuszki 15

2. Biedronka – Londyńska 4

3. Biedronka – Olimpijska 7

4. Biedronka – ul. Okólna 28 a

5. Biedronka – ul. Składowa 11

6. Biedronka – ul. Przemysłowa 57

7. Biedronka – ul. Popławskiego 72

8. Biedronka – ul. Żwirowa 25

9. Biedronka – ul. Matejki 46

10. Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. – ul. Przemysłowa 14/15

11. Intermarche – ul. Muśnickiego 7

12. Intermarche – ul. Fredry 10

13. Intermarche – ul. Pomorska 71

14. Kaufland – ul. Matejki 96

15. Netto – ul. Szarych Szeregów 9

16. Netto – ul. Piłsudskiego 13

17. Netto – ul. Matejki 48

18. Netto – ul. Fabryczna 5

19. Netto – ul. Czarnieckiego 11

20. Piotr i Paweł – ul. Walczaka 13

21. Tesco – ul. Słowiańska 70

22. Tesco – ul. Górczyńska 19

Komisja Europejska uruchomi dodatkowe środki wsparcia w związku z rosyjskim embargiem!

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Dobra wiadomość dla Banku Żywności! Kilka dni temu Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwo psujących się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach. Komisja określiła, że pomoc będzie dotyczyć m.in. takich produktów jak: pomidory, marchew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, gruszki, owoce czerwone (np.: truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona deserowe i kiwi. Ogłoszone dziś nadzwyczajne środki wycofania z rynku, mają być ukierunkowane w szczególności na bezpłatną dystrybucję ww. owoców i warzyw do organizacji humanitarnych.

Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Minister Pracy i Polityki Społecznej  zwraca się z prośbą do Marszałków Województw w całej Polsce o wsparcie organizacji pozarządowych niosącym pomoc żywnościową najuboższym w związku z wydłużonym terminem wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Poniżej pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią apelu Ministra który znajduje się niżej:

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużonym terminem wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” (POPŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie zaistniałej sytuacji.

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” ma zastąpić zakończony już unijny program PEAD – „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, chociaż cel pomocy jest inny niż w Programie PEAD.

Program FEAD będzie realizowany w Polsce w perspektywie lat 2014-2020 za pośrednictwem wyłonionych w drodze konkursu organizacji NGO, których zadaniem będzie dystrybucja żywności do osób najuboższych i najbardziej potrzebujących, w tym bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i dzieci, a także realizacja działań towarzyszących, mających na celu włączenie społeczne osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przesunięcie terminu  drożenia Programu FEAD spowodowane jest czasochłonnymi procedurami akceptacji dokumentów przez Komisję Europejską i koniecznością regulacji stosownych aktów prawnych oraz innymi procedurami przygotowawczymi.

Sytuacja ta jest niezależna od działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego, a także organizacji pozarządowych, ale nie zmienia to faktu, że na rozpoczęcie realizacji Programu czeka kilka milionów osób potrzebujących wsparcia w całej Polsce. W obecnej, szczególnie trudnej sytuacji, kiedy nastąpiła przerwa w dystrybucji pomocowej żywności z Unii Europejskiej, zwracam uwagę na bardzo ważną rolę organizacji pozarządowych, zarówno tych realizujących Program bezpośrednio, jak i współpracujących z nimi organizacji lokalnych.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o zapewnienie wsparcia organizacjom pozarządowym, niosącym pomoc żywnościową najuboższym.

Proszę zwłaszcza o pomoc w informowaniu o późniejszym terminie uruchomienia Programu, a także o wsparcie merytoryczne, administracyjne i finansowe. Ważnym zadaniem jest także wspomaganie działań organizacji pozarządowych w zakresie pozwalającym na utrzymanie wypracowanej wcześniej infrastruktury (powierzchnie magazynowe, powierzchnie chłodnicze oraz minimalne zatrudnienie).

Wierzę, że dobra współpraca władz samorządowych i organizacji pozarządowych na rzecz osób najbiedniejszych w poszczególnych województwach stała się już regułą i będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

Z poważaniem.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Bank Żywności w Gorzowie na rzecz profesjonalnego wolontariatu

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Projekt pt. „Bank Żywności w Gorzowie na rzecz profesjonalnego wolontariatu” realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2014r. Zakłada realizację działań aktywizacyjno-edukacyjnych na rzecz rozwoju i wsparcia wolontariatu.
Projekt skierowany jest do 55 osób, w tym 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 15 osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gorzowa Wlkp.
Koordynator wraz ze specjalistą ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji zaproszą szkoły ponadgimnazjalne (ok. 10 placówek) do udziału w projekcie. Spotkania wstępne odbędą się w szkołach i przeprowadzone zostaną w formie ok. 2-godzinnej informacji poświęconej projektowi oraz jego idei. Chętni uczniowie zgłosić się będą mogli do udziału w projekcie poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanych kart zgłoszeniowo-rekrutacyjnych. Po odbytej rekrutacji uczniowie wezmą udział w 3 dniowym wyjazdowym szkoleniu w okresie wakacji. Tam w formie 24 h szkolenia zdobędą wiedzę dot. wolontariatu oraz utworzą Plany Działań, których realizacja rozpocznie się po zakończonym szkoleniu i potrwa do grudnia 2014. Osoby dorosłe biorące udział w projekcie stanowią aktualny wolontariat Banku Żywności. Tematyka podczas 3 dniowego szkolenia ukierunkowana jest do tej grupy przede wszystkim na zdobycie informacji w jaki sposób mogą profesjonalnie zająć się pozyskiem artykułów żywnościowych oraz jak prowadzić dokumentację z tym związaną.
W ramach projektu zostaną wydrukowane i wręczone książeczki wolontariusza, w której młodzież wolontariacka będzie mogła prowadzić ewidencję swojej aktywności społecznej w organizacjach pozarządowych.
Informator w nakładzie 1000 egzemplarzy posłuży wyjaśnieniu oraz zachęceniu różnych grup społecznych do aktywizacji w dziedzinie wolontariatu.

BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP. – LUBUSKIM RODZINOM

Autor: Bank Żywności | | aktualności

Wyświetlanie LOGO LUW.jpgOd 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z partnerami województwa lubuskiego rozpoczyna program wspierania osób i rodzin ubogich. Program jest wspierany finansowo przez Wojewodę Województwa Lubuskiego. Działania programu skierowane są do rodzin i osób indywidualnych wykluczonych społecznie, często żyjących poniżej linii ubóstwa, w poczuciu bezradności, osamotnienia, braku zaufania do instytucji pomocy społecznej i rynku pracy… W rozwinięciu pełna treść projektu: