Organizacje Partnerskie Lokalne _____ w Podprogramie 2020 / POPŻ

Autor: Bank Żywności | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc trafia do osób potrzebujących wsparcia żywnością za pośrednictwem czterdziestu Organizacji Partnerskich Lokalnych współpracujących z naszym Bankiem Żywności. Przedstawiamy wykaz tych organizacji, działających na terenie województwa lubuskiego i południa województwa  zachodniopomorskiego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ Podprogram 2019

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp realizował od stycznia do września 2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/08/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. na dostawę autonomicznej komory chłodniczej.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/08/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Na dostawę autonomicznej komory chłodniczej w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Dostawcy – autonomicznej komory chłodniczej o wymiarach zewnętrznych: 3000 mm (długość) x 2000 mm (szerokość) x 2400 mm (wysokość) do zastosowania na potrzeby Magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Chopina 52, pawilon 14

Termin składania ofert upływa w dniu: 31 sierpnia 2020 r. o godz.  15:00

Ofertę należy złożyć:

pocztą na adres: Bank Żywności ul. Słoneczna 63 w Gorzowie Wlkp. (liczy się data wpływu)

ofertę można składać osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00, w siedzibie Bank Żywności ul. Słoneczna 63 w Gorzowie Wielkopolski  

Poniżej znajdą Państwo wersje elektroniczne potrzebnych dokumentów: