Miasto Gorzów Wlkp. wspiera realizację zadania publicznego.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności


Od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej mające na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – pn. „Bank Żywności szansą dla najuboższych mieszkańców Gorzowa Wlkp.”

Dzięki dotacji Miasta Gorzowa Wlkp. wynoszącej 94,90% całkowitych kosztów przedsięwzięcia będziemy mogli rozwijać działalność związaną z pozyskiwaniem, transportem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych. Będziemy mogli przyjąć od rolników, producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych, zapobiegając marnotrawstwu żywności na skutek wykluczenia z obrotu handlowego z powodu np. krótkiego pozostałego okresu przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp.

Rodziny i osoby indywidualne, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, które z powodu niskich dochodów oraz różnych sytuacji i zdarzeń nie mogą zapewnić sobie i rodzinom odpowiedniego wyżywienia otrzymają od nas pomoc żywnościową, która będzie dystrybuowana poprzez gorzowskie organizacje współpracujące z naszym Bankiem, z których największą jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Systematyczną opieką w zakresie dożywiania obejmiemy kilka tysięcy gorzowian, którzy otrzymają kilkadziesiąt ton artykułów żywnościowych.

Świadczona przez nas pomoc żywnościowa spełnia bardzo ważną rolę społeczną – łagodzi skutki ubóstwa i innych dolegliwości, oraz poprawia byt osób indywidualnych i rodzin. Cenne są każde inicjatywy wspomagające naszą działalność, bo skala potrzeb potrzebujących wsparcia jest większa od możliwości ich zaspokojenia. Miasto Gorzów Wielkopolski poprzez współfinansowanie ww. zadania publicznego przyszło z pomocą naszej działalności charytatywnej.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 08/05/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Na dostawę 3 kompletów urządzeń chłodniczo-mroźniczych

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 08/05/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Na dostawę 3 kompletów urządzeń chłodniczo-mroźniczych w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25 maja 2020 r. o godz.  15:00

Poniżej specyfikacja, wymagania, inne konieczne informacje oraz pliki:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 07/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. na dostawę ELEKTRYCZNEGO WÓZKA WIDŁOWEGO CZOŁOWEGO

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 07/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r.

Dotyczy: dostawy ELEKTRYCZNEGO WÓZKA WIDŁOWEGO CZOŁOWEGO w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferty można składać do 17 kwietnia 2020 r.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania.

Organizacje Partnerskie Lokalne _____ w Podprogramie 2019 / POPŻ

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

              Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc trafia do osób potrzebujących wsparcia żywnością za pośrednictwem czterdziestu Organizacji Partnerskich Lokalnych współpracujących z naszym Bankiem Żywności. Przedstawiamy wykaz tych organizacji, działających na terenie województwa lubuskiego i południa województwa  zachodniopomorskiego.

– Lista OPL / BŻ Gorzów Wlkp / stan na 16-03-2020r. :

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 06/02/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. na dostawę i wykonanie nowej chłodni dwukomorowej o łącznej powierzchni około 52 m2.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 06/02/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. na dostawę i wykonanie nowej chłodni dwukomorowej o łącznej powierzchni około 52 m2 w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferty można składać do 9 marca 2020 r. do godziny 15:00.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania: