Podprogram 2018 – Efekty

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

       Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. realizował od września 2018 r. do  czerwca 2019r r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 /  Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

  1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
    • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
    • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

PO PŻ/Podprogram 2019 – Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do współpracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zainteresowane dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – w Podprogramie 2019, na terenie województw lubuskiego i południowej części zachodniopomorskiego.


Uczestnicząc w POPŻ dążymy do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


Harmonogram działań towarzyszących na czerwiec 2019

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

               Działania towarzyszące Podprogramowi 2018 – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów pomocy żywnościowej w prowadzeniu gospodarstwa domowego, odbywają się w miejscach uzgodnionych z Organizacjami Partnerskimi Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. 

Zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia żywnościowego w ramach ww. programu do udziału w warsztatach prowadzonych w ramach działań towarzyszących.

Realizujemy przedsięwzięcie dotowane przez NFOŚiGW

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

   Przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia, celem którego jest wzmożenie wspierania żywnością osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów oraz różnych sytuacji i zdarzeń nie mogą zapewnić sobie i rodzinom odpowiedniego wyżywienia.

  Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami, część 1) „Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Poprzez rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych, związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych, uratowanych przed zmarnowaniem z powodu np. krótkiego pozostałego okres przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp. będziemy mogli przyjmować od producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych. Otrzymaną żywnością będziemy wspierać, korzystając z pomocy 30 naszych organizacji partnerskich, osoby i rodziny potrzebujące pomocy  – z terenu województwa lubuskiego i okolic.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/05/2019 z dnia 02 maja 2019 r.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Dotyczy: wykonania nowej posadzki magazynowej w magazynie Banku – w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2019 r. o godz.  10:00

Poniżej zamieszczamy konieczne dokumenty: