Podprogram 2016 / PO PŻ 2014-2020 …….. POMOC ŻYWNOŚCIOWA ……

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Logo 2016_A

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. realizuje Podprogramu 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD.

Nieodpłatne wydawanie artykułów spożywczych, udostępnionych w ramach Podprogramu, rozpoczęliśmy 30 sierpnia 2016 roku , zakończymy natomiast 14 czerwca 2016 roku.

Organizacje Partnerskie uczestniczące w dystrybucji żywności z POPŻ 2014-2020

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Logo 2016_A

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc trafia do rąk potrzebujących wsparcia żywnością za pośrednictwem naszych Organizacji Partnerskich. Ich liczba wzrasta w trakcie trwania danych podprogramów. Aktualnie współpracujemy z 43 Organizacjami.

Nabór szkoleniowców – trenerów

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

 Logo 2016_A

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim
ogłasza nabór
szkoleniowców – trenerów

do prowadzenia w szczególności na terenie województwa lubuskiego działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów tej pomocy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2015 / PO PŻ 2014-2020 ….PODSUMOWANIE WYKONANIA….

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

 

Bez tytułuaaaaaaaaaa

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. realizował w okresie od maja 2015 do czerwca 2016 roku Podprogram 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Należymy do jednej z trzech ogólnopolskich organizacji, które realizowały Podprogram 2015 na terenie naszego kraju.