Podprogram 2015 / PO PŻ 2014-2020 ….PODSUMOWANIE WYKONANIA….

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

 

Bez tytułuaaaaaaaaaa

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. realizował w okresie od maja 2015 do czerwca 2016 roku Podprogram 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Należymy do jednej z trzech ogólnopolskich organizacji, które realizowały Podprogram 2015 na terenie naszego kraju.

Harmonogram Działań Towarzyszących

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bez tytułuaaaaaaaaaa…………………………………………………………………………………………………..

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  Harmonogram Działań Towarzyszących na kwiecień  ♣  ♣ ♣ ♣ ♣

…………………………………………………………………………………………………..

Wszystkie osoby, objęte pomocą żywnościową w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020/Podprogramie 2015 zapraszamy na  nieodpłatne warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej prowadzone w ramach działań towarzyszących.

Nabór szkoleniowców – trenerów

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

___________________________________________________________________________________
Informacja : Na poniższe ogłoszenie do 30 grudnia 2015r. nie wpłynęła żadna oferta.
Gorzów Wlkp. dnia 04-01-2016r.
Bez tytułuaaaaaaaaaa

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim
ogłasza nabór
szkoleniowców – trenerów

do prowadzenia w szczególności na terenie województwa lubuskiego działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów tej pomocy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

… Realizujemy Program Operacyjny … …. Pomoc Żywnościowa 2014-2020 …. …………. Podprogram 2015 …………..

Autor: Administrator | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bez tytułuaaaaaaaaaaBank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program rozpoczął się 01 maja 2015 roku i trwać będzie do 29 lutego2016 roku.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie (art. nr 7 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.