Zasada 4 P – po Światowym Dniu Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

4P_2P

W dniu 16 października br. po raz 37 obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. Wraz z Federacją Polskich Banków Żywności również Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. uczestniczył w święcie proklamowanym przez FAO – Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. przygotował ciekawy program obchodów święta, którego hasłem było „Nie marnuj jedzenia w szkole”. Program zrealizowany został w 50 szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu 25 miast i siedzib gmin województwa lubuskiego.

Światowy Dzień Żywności z Bankami Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

321A

W tym roku tematem obchodzonego przez Banki Żywności, Światowego Dnia Żywności (16.10) jest zapobieganie marnowaniu jedzenia przez uczniów. 16 Banków Żywności organizuje lokalne wydarzenia edukacyjne.

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. włącza się w obchody poprzez organizację wydarzenia specjalnego w dniu 16 października br. od godz. 15.00 na Bulwarze Wschodnim.

Zbiórka Żywności „Podziel się Posiłkiem – 2015”

Autor: Administrator | | aktualności

podziel sie posilkiemBank Żywności w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem”, która odbędzie się 25 i 26 września 2015 r. w Supermarketach województwa lubuskiego.

Dzieci w wieku szkolnym bez zapewnienia odpowiedniego żywienia nie mogą się prawidłowo rozwijać zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mają problemy z koncentracją, przez co osiągają gorsze wyniki w nauce, często czują się poniżane i odrzucone przez swoich rówieśników. Niedożywienie w dzieciństwie ma poważne konsekwencje dla zdrowia i społecznego działania człowieka w dorosłym życiu.

Artykuły spożywcze zebrane podczas zbiórki zostaną przekazane niedożywionym dzieciom z województwa lubuskiego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zrobienia zakupów 25 i 26 września br. we wskazanych niżej marketach i do przekazania bezpośrednio w tych sklepach, części zakupionej żywności wolontariuszom Zbiórki Żywności – Podziel się Posiłkiem.

… Realizujemy Program Operacyjny … …. Pomoc Żywnościowa 2014-2020 …. …………. Podprogram 2015 …………..

Autor: Administrator | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bez tytułuaaaaaaaaaaBank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program rozpoczął się 01 maja 2015 roku i trwać będzie do 29 lutego2016 roku.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie (art. nr 7 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.