Zbiórka Żywności „Podziel się Posiłkiem – 2015”

Autor: Administrator | | aktualności

podziel sie posilkiemBank Żywności w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Podziel się Posiłkiem”, która odbędzie się 25 i 26 września 2015 r. w Supermarketach województwa lubuskiego.

Dzieci w wieku szkolnym bez zapewnienia odpowiedniego żywienia nie mogą się prawidłowo rozwijać zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mają problemy z koncentracją, przez co osiągają gorsze wyniki w nauce, często czują się poniżane i odrzucone przez swoich rówieśników. Niedożywienie w dzieciństwie ma poważne konsekwencje dla zdrowia i społecznego działania człowieka w dorosłym życiu.

Artykuły spożywcze zebrane podczas zbiórki zostaną przekazane niedożywionym dzieciom z województwa lubuskiego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zrobienia zakupów 25 i 26 września br. we wskazanych niżej marketach i do przekazania bezpośrednio w tych sklepach, części zakupionej żywności wolontariuszom Zbiórki Żywności – Podziel się Posiłkiem.

… Realizujemy Program Operacyjny … …. Pomoc Żywnościowa 2014-2020 …. …………. Podprogram 2015 …………..

Autor: Administrator | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bez tytułuaaaaaaaaaaBank Żywności w Gorzowie Wlkp. przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program rozpoczął się 01 maja 2015 roku i trwać będzie do 29 lutego2016 roku.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie (art. nr 7 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

POPŻ – Efekty Podprogramu 2014

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

      Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. realizował w okresie od 01 grudnia 2014 do 31 stycznia 2015 roku Podprogram 2014 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) . Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Należymy do jednej z czterech ogólnopolskich organizacji, które realizowały Podprogram 2014 na terenie kraju.     zboze-niebo-pole_2

      W Podprogramie 2014 z pomocy żywnościowej udzielanej przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. skorzystało 13 745 osób najbardziej potrzebujących, w tym w 20% stanowiących rodziny z dziećmi. Otrzymały one łącznie 192 695,80 kg żywności w postaci 26 397 paczek żywnościowych. Pomoc z Podprogramu 2014 była dodatkowo uzupełniana o produkty ze zbiórki żywności i darów żywnościowych pozyskanych od darczyńców bądź w ramach mechanizmu WOW.