Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ Podprogram 2019

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp realizował od stycznia do września 2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020/ Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/08/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. na dostawę autonomicznej komory chłodniczej.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/08/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Na dostawę autonomicznej komory chłodniczej w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Dostawcy – autonomicznej komory chłodniczej o wymiarach zewnętrznych: 3000 mm (długość) x 2000 mm (szerokość) x 2400 mm (wysokość) do zastosowania na potrzeby Magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Chopina 52, pawilon 14

Termin składania ofert upływa w dniu: 31 sierpnia 2020 r. o godz.  15:00

Ofertę należy złożyć:

pocztą na adres: Bank Żywności ul. Słoneczna 63 w Gorzowie Wlkp. (liczy się data wpływu)

ofertę można składać osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00, w siedzibie Bank Żywności ul. Słoneczna 63 w Gorzowie Wielkopolski  

Poniżej znajdą Państwo wersje elektroniczne potrzebnych dokumentów:

Miasto Gorzów Wlkp. wspiera realizację zadania publicznego.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności


Od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej mające na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – pn. „Bank Żywności szansą dla najuboższych mieszkańców Gorzowa Wlkp.”

Dzięki dotacji Miasta Gorzowa Wlkp. wynoszącej 94,90% całkowitych kosztów przedsięwzięcia będziemy mogli rozwijać działalność związaną z pozyskiwaniem, transportem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych. Będziemy mogli przyjąć od rolników, producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych, zapobiegając marnotrawstwu żywności na skutek wykluczenia z obrotu handlowego z powodu np. krótkiego pozostałego okresu przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp.

Rodziny i osoby indywidualne, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, które z powodu niskich dochodów oraz różnych sytuacji i zdarzeń nie mogą zapewnić sobie i rodzinom odpowiedniego wyżywienia otrzymają od nas pomoc żywnościową, która będzie dystrybuowana poprzez gorzowskie organizacje współpracujące z naszym Bankiem, z których największą jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Systematyczną opieką w zakresie dożywiania obejmiemy kilka tysięcy gorzowian, którzy otrzymają kilkadziesiąt ton artykułów żywnościowych.

Świadczona przez nas pomoc żywnościowa spełnia bardzo ważną rolę społeczną – łagodzi skutki ubóstwa i innych dolegliwości, oraz poprawia byt osób indywidualnych i rodzin. Cenne są każde inicjatywy wspomagające naszą działalność, bo skala potrzeb potrzebujących wsparcia jest większa od możliwości ich zaspokojenia. Miasto Gorzów Wielkopolski poprzez współfinansowanie ww. zadania publicznego przyszło z pomocą naszej działalności charytatywnej.