Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

Minister Pracy i Polityki Społecznej  zwraca się z prośbą do Marszałków Województw w całej Polsce o wsparcie organizacji pozarządowych niosącym pomoc żywnościową najuboższym w związku z wydłużonym terminem wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Poniżej pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią apelu Ministra który znajduje się niżej:

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużonym terminem wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” (POPŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie zaistniałej sytuacji.

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” ma zastąpić zakończony już unijny program PEAD – „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, chociaż cel pomocy jest inny niż w Programie PEAD.

Program FEAD będzie realizowany w Polsce w perspektywie lat 2014-2020 za pośrednictwem wyłonionych w drodze konkursu organizacji NGO, których zadaniem będzie dystrybucja żywności do osób najuboższych i najbardziej potrzebujących, w tym bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i dzieci, a także realizacja działań towarzyszących, mających na celu włączenie społeczne osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przesunięcie terminu  drożenia Programu FEAD spowodowane jest czasochłonnymi procedurami akceptacji dokumentów przez Komisję Europejską i koniecznością regulacji stosownych aktów prawnych oraz innymi procedurami przygotowawczymi.

Sytuacja ta jest niezależna od działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego, a także organizacji pozarządowych, ale nie zmienia to faktu, że na rozpoczęcie realizacji Programu czeka kilka milionów osób potrzebujących wsparcia w całej Polsce. W obecnej, szczególnie trudnej sytuacji, kiedy nastąpiła przerwa w dystrybucji pomocowej żywności z Unii Europejskiej, zwracam uwagę na bardzo ważną rolę organizacji pozarządowych, zarówno tych realizujących Program bezpośrednio, jak i współpracujących z nimi organizacji lokalnych.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o zapewnienie wsparcia organizacjom pozarządowym, niosącym pomoc żywnościową najuboższym.

Proszę zwłaszcza o pomoc w informowaniu o późniejszym terminie uruchomienia Programu, a także o wsparcie merytoryczne, administracyjne i finansowe. Ważnym zadaniem jest także wspomaganie działań organizacji pozarządowych w zakresie pozwalającym na utrzymanie wypracowanej wcześniej infrastruktury (powierzchnie magazynowe, powierzchnie chłodnicze oraz minimalne zatrudnienie).

Wierzę, że dobra współpraca władz samorządowych i organizacji pozarządowych na rzecz osób najbiedniejszych w poszczególnych województwach stała się już regułą i będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

Z poważaniem.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Bank Żywności w Gorzowie na rzecz profesjonalnego wolontariatu

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Projekt pt. „Bank Żywności w Gorzowie na rzecz profesjonalnego wolontariatu” realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2014r. Zakłada realizację działań aktywizacyjno-edukacyjnych na rzecz rozwoju i wsparcia wolontariatu.
Projekt skierowany jest do 55 osób, w tym 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 15 osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gorzowa Wlkp.
Koordynator wraz ze specjalistą ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji zaproszą szkoły ponadgimnazjalne (ok. 10 placówek) do udziału w projekcie. Spotkania wstępne odbędą się w szkołach i przeprowadzone zostaną w formie ok. 2-godzinnej informacji poświęconej projektowi oraz jego idei. Chętni uczniowie zgłosić się będą mogli do udziału w projekcie poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanych kart zgłoszeniowo-rekrutacyjnych. Po odbytej rekrutacji uczniowie wezmą udział w 3 dniowym wyjazdowym szkoleniu w okresie wakacji. Tam w formie 24 h szkolenia zdobędą wiedzę dot. wolontariatu oraz utworzą Plany Działań, których realizacja rozpocznie się po zakończonym szkoleniu i potrwa do grudnia 2014. Osoby dorosłe biorące udział w projekcie stanowią aktualny wolontariat Banku Żywności. Tematyka podczas 3 dniowego szkolenia ukierunkowana jest do tej grupy przede wszystkim na zdobycie informacji w jaki sposób mogą profesjonalnie zająć się pozyskiem artykułów żywnościowych oraz jak prowadzić dokumentację z tym związaną.
W ramach projektu zostaną wydrukowane i wręczone książeczki wolontariusza, w której młodzież wolontariacka będzie mogła prowadzić ewidencję swojej aktywności społecznej w organizacjach pozarządowych.
Informator w nakładzie 1000 egzemplarzy posłuży wyjaśnieniu oraz zachęceniu różnych grup społecznych do aktywizacji w dziedzinie wolontariatu.

BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP. – LUBUSKIM RODZINOM

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Wyświetlanie LOGO LUW.jpgOd 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z partnerami województwa lubuskiego rozpoczyna program wspierania osób i rodzin ubogich. Program jest wspierany finansowo przez Wojewodę Województwa Lubuskiego. Działania programu skierowane są do rodzin i osób indywidualnych wykluczonych społecznie, często żyjących poniżej linii ubóstwa, w poczuciu bezradności, osamotnienia, braku zaufania do instytucji pomocy społecznej i rynku pracy… W rozwinięciu pełna treść projektu:

Bank Żywności: Świąteczna Zbiórka Żywności 2-3 grudnia 2011

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

W dniach 2-3 grudnia, Bank Żywności w Gorzowie organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności – w ramach ogólnopolskiej akcji zbierania żywności dla potrzebujących pod patronatem Federacji Polskich Banków Żywności. Zachęcamy wszystkich, aby podczas tych trzech dni, robiąc świąteczne zakupy wybrali przynajmniej jeden dodatkowy produkt i podzielili się nim z najuboższymi rodzinami w tym przedświątecznym okresie.

Potrzeby są ogromne. Ponad 2 mln ludzi w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Jest to 5,7% społeczeństwa, którego dochód na osobę nie przekracza 314 zł  (GUS 2010). Produktami, o które szczególnie apelujemy, są: olej, tłuszcze, cukier, konserwy, ryż  i słodycze, ciasta gotowe i inna trwała żywność.

Zebrane artykuły trafią do magazynów, gdzie zostaną posegregowane i przekazane lokalnym organizacjom charytatywnym, które tuż przed świętami dostarczą je do najbardziej potrzebujących osób i rodzin. Są wśród nich rodziny ubogie, w tym wielodzietne, osoby bezdomne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze, chore, a także placówki dla dzieci. Wsparcie, jakie przekazują Banki Żywności, ułatwia organizacjom i instytucjom pracę na rzecz aktywizacji, rehabilitacji i innej pomocy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Świąteczna Zbiórka Żywności jest organizowana juz po raz 15-sty. W tym roku w Świąteczną Zbiórkę Żywności z ramienia Banku w Gorzowie zaangażowanych jest blisko 450 wolontariuszy – młodzieży i dorosłych obdarzonych ogromną energią i wrażliwych społecznie, którzy przyczyniają się do sukcesu akcji. Mamy nadzieję na pobicie rekordu zbiórki w Lubuskiem!Lista sklepów:

Drezdenko Biedronka Plac Wileński 1
Gorzów Wlkp. Biedronka Kościuszki 15
Gorzów Wlkp. Biedronka Matejki 46
Gorzów Wlkp. Biedronka Mościckiego 13
Gorzów Wlkp. Biedronka Okólna 28a
Gorzów Wlkp. Biedronka Olimpijska 7
Gorzów Wlkp. Biedronka Pionierów 3
Gorzów Wlkp. Biedronka Popławskiego 72
Gorzów Wlkp. Biedronka Przemysłowa 57
Gorzów Wlkp. Biedronka Składowa 11
Międzyrzecz Biedronka Piastowska 19
Rzepin Biedronka B. Chrobrego 31
Rzepin Biedronka Słubicka 4
Skwierzyna Biedronka Jagiełły 15-16
Strzelce Kraj. Biedronka Gorzowska 4
Strzelce Kraj. Biedronka Okrężna 110
Lubsko Biedronka  ul. XX- Lecia 88
Witnica Biedronka Gorzowska 1
Drezdenko Intermarche Poznańska 31
Gorzów Wlkp. Intermarche Fredry 10
Gorzów Wlkp. Intermarche Muśnickiego 7
Gorzów Wlkp. Intermarche Pomorska 71
Strzelce Kraj.Lubsko Intermarche Wyzwolenia 4c
Gorzów Wlkp. Kaufland Matejki 96
Gorzów Wielkopolski Lidl ul. Maczka 6
Gorzów Wielkopolski Lidl Ul. Mickiewicza 7
Gorzów Wielkopolski Lidl ul. Szpitalna
Gorzów Wlkp. Netto Fabryczna 5
Gorzów Wlkp. Netto Matejki 48
Gorzów Wlkp. Netto Piłsudskiego 13
Skwierzyna Netto Poznańska 2
Strzelce Kraj. Netto Chrobrego 15
Świebodzin Netto Piłsudskiego 35a
Drezdenko Piotr i Paweł Kościuszki 15
Gorzów Wlkp. Piotr i Paweł Walczaka 13
Strzelce Kraj. Piotr i Paweł Słowackiego 18
Gorzów Wlkp. Polomarket Mościckiego 13
Gorzów Wlkp. Tesco Górczyńska 19
Gorzów Wlkp. Tesco Sikorskiego 9
Gorzów Wlkp. Tesco Słowiańska 70
Kłodawa Tesco Plac 700-lecia 1.
Międzyrzecz Tesco Konstytucji 3 Maja 2
Świebodzin Tesco Sulechowska 8

Walne Zebranie oraz Forum Dobrych Praktyk – Długie – 19-21 maja 2011

Autor: Przemysław Czwarno | | aktualności

Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim jest gospodarzem dwóch ważnych wydażeń skierowanych do Banków Żywności skupionych w federacji polkich banków żywności. W dniach 19 – 21 maja 2011 roku w miejscowości Długie koło Gorzowa Wlkp. odbędą się:

– Forum Dobrych Praktyk

– Walne Zebranie

Szczegółowy program wydarzeń pobrać możecie za pośrednictwem tego linku: POBIERZ (.doc)