Wielkanocna Zbiórka Żywności – 2018

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Tegoroczną „Wielkanocną Zbiórkę Żywności – 2018”

przeprowadzimy w dniach 16 – 17 marca (piątek – sobota)

wśród Klientów 126 sklepów

w 23 miejscowościach województwa lubuskiego.

Pragniemy na święta dotrzeć z pomocą żywnościową

do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie.

W ramach tego charytatywnego  przedsięwzięcia chcemy również zwrócić uwagę społeczeństwa na problem osób zagrożonych niedożywieniem i ubóstwem.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci,

rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci,

bezdomnych, chorych i bezrobotnych,

a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Zebrane produkty jeszcze przed świętami wydamy potrzebującym

za pośrednictwem lokalnych organizacji charytatywnych,

współpracujących z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

Już 1,5 mln wydanych posiłków

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, żółty talerz

1,5 miliona posiłków i 10 mln zł w tym roku: Żółty Talerz pomaga żywić polskie dzieci!

Stało się! W tym miesiącu Żółty Talerz Kulczyk Foundation wydał półtoramilionowy posiłek licząc od jesieni 2016 roku kiedy to program wystartował. Mało tego – w 2018 roku na wsparcie żywienia dzieci fundacja Dominiki Kulczyk wyda 10 milionów złotych. – Chcę podziękować wspaniałym ludziom, którzy organizują posiłki dla dzieci wszędzie tam, gdzie działa Żółty Talerz. Razem z nimi zmieniamy codzienność dzieci na lepsze – podkreśla Dominika Kulczyk.

POPŻ – Podprogram 2017

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,  PODPROGRAM 2017 

jest współfinansowany

z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Zaktualizowano 19-02-2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (organizacji partnerskiej ogólnopolskiej) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Efekt 21. Świątecznej Zbiórki Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      W 21-stej Świątecznej Zbiórce Żywności, zorganizowanej w trzech pierwszych dniach grudnia zebraliśmy dla potrzebujących pomocy 16.852,58 kg żywności.                                                                        Zbiórka prowadzona była w 24 miejscowościach województwa lubuskiego oraz w Myśliborzu i Barlinku, w 135 sklepach należących do 15 sieci handlowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy podzielili się swoimi zakupami z osobami ubogimi,  potrzebującymi pomocy żywnościowej. Ich dary zostaną  przekazane, poprzez organizacje charytatywne biorące udział w zbiórce, instytucjom społecznym, m.in.: szkołom, świetlicom, stowarzyszeniom charytatywnych, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci jak również bezpośrednio rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, samotnie wychowującym dzieci, bezdomnym i żyjącym w ubóstwie.     

21. Świąteczna Zbiórka Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza w dniach 1, 2, 3 grudnia br. Społeczność województwa lubuskiego oraz  Myśliborza i Barlinka z woj. zachodniopomorskiego do udziału w 21-wszej Świątecznej Zbiórce Żywności, która prowadzona będzie w 135 sklepach dużych sieci handlowych na terenie 26 miejscowości.

Zbiórka jest ogólnopolską akcją Federacji Polskich Banków Żywności.

Każdy może stać się darczyńcą!
Wystarczy kupić kilka produktów więcej i przekazać je wolontariuszom Banków Żywności, którzy zbierają produkty w oznakowanych koszach tuż za sklepowymi kasami.