POPŻ – Podprogram 2017

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020,  PODPROGRAM 2017 

jest współfinansowany

z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Zaktualizowano 19-02-2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (organizacji partnerskiej ogólnopolskiej) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Efekt 21. Świątecznej Zbiórki Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      W 21-stej Świątecznej Zbiórce Żywności, zorganizowanej w trzech pierwszych dniach grudnia zebraliśmy dla potrzebujących pomocy 16.852,58 kg żywności.                                                                        Zbiórka prowadzona była w 24 miejscowościach województwa lubuskiego oraz w Myśliborzu i Barlinku, w 135 sklepach należących do 15 sieci handlowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy podzielili się swoimi zakupami z osobami ubogimi,  potrzebującymi pomocy żywnościowej. Ich dary zostaną  przekazane, poprzez organizacje charytatywne biorące udział w zbiórce, instytucjom społecznym, m.in.: szkołom, świetlicom, stowarzyszeniom charytatywnych, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci jak również bezpośrednio rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, samotnie wychowującym dzieci, bezdomnym i żyjącym w ubóstwie.     

21. Świąteczna Zbiórka Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

      Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza w dniach 1, 2, 3 grudnia br. Społeczność województwa lubuskiego oraz  Myśliborza i Barlinka z woj. zachodniopomorskiego do udziału w 21-wszej Świątecznej Zbiórce Żywności, która prowadzona będzie w 135 sklepach dużych sieci handlowych na terenie 26 miejscowości.

Zbiórka jest ogólnopolską akcją Federacji Polskich Banków Żywności.

Każdy może stać się darczyńcą!
Wystarczy kupić kilka produktów więcej i przekazać je wolontariuszom Banków Żywności, którzy zbierają produkty w oznakowanych koszach tuż za sklepowymi kasami.

16-10-2017 Światowy Dzień Żywności

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

          Dziś jest Światowy Dzień Żywności. Szczególnie dziś warto zwrócić uwagę na problem marnowania żywności. Skala jest ogromna… Okazuje się bowiem, że w Polsce marnuje się aż 9 mln ton żywności, a przeciętny Polak wyrzuca rocznie do kosza ok. 52 kg jedzenia! Jeśli przeliczyć to na pieniądze, to miesięcznie każdy z nas wyrzuca ok. 50 zł!!!

Podsumowanie zbiórki żywności “Podziel się Dobrym Posiłkiem”

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

Dzięki ofiarności Klientów 102 sklepów, z terenu 22 miejscowości województwa lubuskiego i z Myśliborza, należących do 11 sieci handlowych, w dniach 29 i 30 września br., w ramach szlachetnej akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem” zebraliśmy 6 671,78 kg żywności,  głównie podstawowych artykułów spożywczych.

Zebrana żywność zostanie przekazane przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. bezpośrednio do lubuskich organizacji oraz instytucji społecznych, które na co dzień zajmują się dożywianiem i opieką nad najuboższymi dziećmi.

Dziękujemy szczodrym darczyńcom, ofiarnym wolontariuszom, organizacjom partnerskim współuczestniczącym w zbiórce, kierownictwom szkół za umożliwienie uczniom wolontariackiej pomocy, kierownictwom i pracownikom sieci handlowych za wsparcie.