Harmonogram działań towarzyszących na czerwiec 2019

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności, pomoc żywnościowa POPŻ

               Działania towarzyszące Podprogramowi 2018 – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów pomocy żywnościowej w prowadzeniu gospodarstwa domowego, odbywają się w miejscach uzgodnionych z Organizacjami Partnerskimi Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. 

Zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia żywnościowego w ramach ww. programu do udziału w warsztatach prowadzonych w ramach działań towarzyszących.

Realizujemy przedsięwzięcie dotowane przez NFOŚiGW

Autor: Henryk Kłopski | | aktualności

   Przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia, celem którego jest wzmożenie wspierania żywnością osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów oraz różnych sytuacji i zdarzeń nie mogą zapewnić sobie i rodzinom odpowiedniego wyżywienia.

  Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami, część 1) „Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Poprzez rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych, związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych, uratowanych przed zmarnowaniem z powodu np. krótkiego pozostałego okres przydatności do spożycia, niewłaściwego oznakowania opakowań, nadwyżek produkcyjnych itp. będziemy mogli przyjmować od producentów, przetwórców i handlowców więcej darowizn artykułów żywnościowych. Otrzymaną żywnością będziemy wspierać, korzystając z pomocy 30 naszych organizacji partnerskich, osoby i rodziny potrzebujące pomocy  – z terenu województwa lubuskiego i okolic.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/05/2019 z dnia 02 maja 2019 r.

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Dotyczy: wykonania nowej posadzki magazynowej w magazynie Banku – w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2019 r. o godz.  10:00

Poniżej zamieszczamy konieczne dokumenty:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności

Nr 02/05/2019 z dnia 2 maja 2019 r.

Na wykonanie rozkruszenia i wywiezienia starej posadzki magazynowej w magazynie Banku – w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w pomieszczeniach Magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Chopina 52, paw. 14, polegających na usunięciu posadzki magazynowej wg poniższego zakresu minimum:

skucie, rozdrobnienie, zdjęcie i wywiezieniu gruzu ze starej posadzki betonowej oraz zniwelowaniu powierzchni przy użyciu sprzętu ciężkiego na powierzchni około 344 m2 wskazanych pomieszczeń obiektu magazynowego Banku Żywności mieszczącego się w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52, bud. 14.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2019 r. o godz.  10:00

Poniżej można pobrać konieczne pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

Autor: Antoni Syrewicz | | aktualności


Nr 03/05/2019 z dnia 2 maja 2019 r.

Na wykonanie prac budowlanych konserwacyjno-remontowych  w magazynie Banku Żywności – w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez rozwój infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.”w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin składania ofert upływa w dniu: 27 maja 2019 r. o godz.  10:00
Dokumentacja do niniejszego Zapytania Ofertowego znajduje się poniżej