ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 422/2021/Wn04/OZ-PO-go/D//03-2021 z dnia 30 lipca 2021 r . na dostawę automatu szorująco-zbierającego do czyszczenia posadzek.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 422/2021/Wn04/OZ-PO-go/D//03-2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

Dotyczy: dostawy automatu szorująco-zbierającego do czyszczenia posadzek w magazynie Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów poprzez realizację II etapu rozwoju infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.”w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniżej kompletna dokumentacja do niniejszego publikacji – do pobrania

Termin składania ofert upływa w dniu: 15 sierpnia 2021 r. o godz.  12:00